Özellikle gelişmekte olan ülkelerde polen alerjisi sorunu yaşayan insanların sayısı hızla artmaktadır. Dünya çapında gelişen hızlı şehirleşme her geçen gün artan miktarda hava kirliliğine ve bu sebeple insan vücudunun bu kirliliğe maruz kalmasına yol açmıştır.

Read More